وبلاگ

مهر ۲, ۱۳۹۷۱۱:۵۹ ق٫ظ منتشر شده به وسیله

حمید بختیاری

۵۶

زنجان

 

لیسانس مهندسی مکانیک

متاهل

 

۲ دختر

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت مهندسی ساینا

 

تدریس در دبیرستانهای تهران به صورت حق التدریسی در دهه ۶٠
آموزش نرم افزارهای مهندسی در شرکت های مهندسی در دهه  ٧٠ و ٨٠

 

 همکاری با خیریه شادی از سال 13۶۶ و از سال 1395 با موسسه مهرگیتی

 

از طریق یکی از اعضای مهرگیتی

 

bakhtiari@saina-co.com

به اشتراک گذاری:

دست بندی شده در :

این مطلب به وسیله این فرد نوشته شده استadmin


کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
با مهربانی به استقبال مهر می‌رویم
مقدار جمع شده:

6,001,149,222ریال

:مقدار مورد نیاز

6,000,000,000ریال

آغاز کمپین «کیف مهربانی» مهرگیتی همانطور که می‌دونید بچه‌های زیادی در مناطق کمتربرخوردار کشور هستند که خانواده‌هاشون به علت فقر… بیشتر