تماس با ما

موسسه مردم نهاد مهرگیتی > تماس با مهر گیتی
آدرس

تهران، شهرك غرب، فاز6 ، ایوانک غربی، خیابان گل افشان شمالی، انتهای کوچه دوم، پلاک 20

تلفن تماس

021-88369567

021-88375563

021-88376545

021-88376690

ارسال پیام

ایمیل: mehrgiti.ngo@gmail.com

کد پستی: 1469755831

فکس: 02188573393

اطلاعات مالی

شماره حساب:815810282820001

شماره شبا:
IR210560081581028282000001

شماره کارت:6219861004161260

تماس با ما