تماس با ما

موسسه مردم نهاد مهرگیتی > تماس با مهر گیتی
آدرس

میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۱۱
شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

تلفن تماس

021-88932379

021-88922304

ارسال پیام

ایمیل: mehrgiti.ngo@gmail.com

کد پستی: 1593857161

فکس:

اطلاعات مالی

شماره حساب:815810282820001

شماره شبا:
IR210560081581028282000001

شماره کارت:6219861004161260

تماس با ما