گزارش فعالیت‌های موسسه مردم‌نهاد مهرگیتی در سال 1399
فروردین 25, 140010:51 ق.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://hajifirouz3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f46ac9f5f47ca6638faa30f907d3103b32185892-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjNmOWMwZmRkNjMzODQwMDhmMzZjMDU1ZjE4NjA5N2U2IiwiZXhwIjoxNjE4NDEyMjc3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Qdcs6OyLntVoPVI9kgwSSCcZMd7xxNrsinxmMAS7Y9I     مدرسه سازی ـ ۶۰ پروژه آماده بهره‌برداری در استان‌های:  سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی،… بیشتر

گزارش فعالیت‌های مهر ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
آذر 5, 13992:45 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://aspb19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/17ffb352bf2c64c8434f73e5792f384326500031-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImY1ZjdmZWE5NjA3Njg0NDMwYzFhMmNkMjA4MzM3YjQ5IiwiZXhwIjoxNjA2MzE3NTI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.6fyTBy-kIXCG3N8Oq9s-ZQuaPB58MSlHmjbILvvlH94    مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۲ مدرسه شامل: ۱ مدرسه  ۶ کلاسه در گتوند خوزستان /… بیشتر

گزارش فعالیت‌های شهریور ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
آذر 5, 13992:35 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://aspb19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/dc92113f26cdfd06d670c25ffbd327ea26116880-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImEzNzljNDQ1OTE5YTBhNzhiZGYyOWZhMGMzYjI1NGQ5IiwiZXhwIjoxNjA2MzE2NzEwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.6AbLN1sG6BOzV4UGRB7P9rjD9brjx4MMRqxCOGOd174   مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۴ مدرسه شامل ۲ مدرسه ۱۲ و ۱۳ کلاسه در استان… بیشتر

گزارش فعالیت‌های مرداد ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
آذر 5, 13992:31 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://hw16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/25df7e2ed88c5c22735b0f7a2bf042c626116884-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6Ijc0ZWMzNjNmZWRlNzU0YzM1M2FmZjI4MGJkMzM0ZTg5IiwiZXhwIjoxNjA2MzE2MTYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.FarLBF6i8KJOa4ZW-mfqTjQAybosQgoEp-LjJyD2w9o   مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۵ مدرسه شامل: ۱ مدرسه ۲ کلاسه در زیرکوه خراسان جنوبی… بیشتر

گزارش فعالیت‌های تیر ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
مرداد 12, 13994:35 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://aspb13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/10ee254fde9f18667b8492199c0c7fba24251961-144p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImMwYjRkNzc0MTFhNjU0NDFiMWE1MTBjM2M4YWY0YWNkIiwiZXhwIjoxNjA2MzIzMTU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mB8W9M2tQTJUzmb4YQ274xOEpG6EIbw1EhhQ0l94mYs مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۲۶ پروژه جدید شامل: ۱۶ مدرسه در خوزستان، ۴ مدرسه در سیستان… بیشتر

گزارش فعالیت‌های خرداد ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
مرداد 12, 13994:09 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2bdda157dcb8a5066b29ab7b2e0307b924250495-144p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjJlOThkZDk2OWZmMzk1YTczZTQ2NzFkZDhjYmRjYzY5IiwiZXhwIjoxNjA2MzIzMjY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.p7fJPTztTogMuxtwDKPChu1lEM25MuFl1nyaWndZ3rQ   مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۱۲۰ مدرسه با بیش از ۷۲۰ کلاس درس در نقاط کم‌برخوردار… بیشتر

کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
با هم نفس بکشیم
مقدار جمع شده:

4,206,220,000ریال

:مقدار مورد نیاز

5,000,000,000ریال

فراخوان تهیه دستگاه بای پپ برای بیمارستانها مهرگیتی از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور فعالیت خود را در خصوص… بیشتر