گزارش فعالیت‌های تیر ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
مرداد 12, 13994:35 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://hw5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/10ee254fde9f18667b8492199c0c7fba24251961-240p.mp4 مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۲۶ پروژه جدید شامل: ۱۶ مدرسه در خوزستان، ۴ مدرسه در سیستان… بیشتر

گزارش فعالیت‌های خرداد ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
مرداد 12, 13994:09 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://hw3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2bdda157dcb8a5066b29ab7b2e0307b924250495-240p.mp4   مدرسه سازی ـ امضای تفاهم نامه ساخت ۱۲۰ مدرسه با بیش از ۷۲۰ کلاس درس در نقاط کم‌برخوردار… بیشتر

گزارش فعالیت‌های اردیبهشت ماه ۹۹ موسسه مردم نهاد مهرگیتی
مرداد 12, 13994:04 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://hw15.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1b3db249cfa16b104329bd3f2f96e2cf24250494-240p.mp4    مدرسه سازی ـ  امضای تفاهم‌نامه ساخت ۵ مدرسه به شرح زیر: ۲ مدرسه در سیستان و بلوچستان ۱مدرسه… بیشتر

گزارش فعالیت‌های موسسه مردم‌نهاد مهرگیتی در سال ۱۳۹۸
اردیبهشت 23, 139912:07 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

   مدرسه سازی: _ افتتاح ۵۰ مدرسه در مناطق کم‌برخوردار ۱۱ استان کشور با ۱۹۱ کلاس درس ـ امضای تفاهم… بیشتر

گزارش فعالیت‌های فروردین ماه ۱۳۹۹ موسسه مرم‌نهاد مهرگیتی
اردیبهشت 15, 13993:45 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://hw15.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/43779b619d8e359e198b0af76820aa6124250496-240p.mp4 مدرسه سازی: امضای تفاهم نامه ساخت ۴ مدرسه:  ۱ مدرسه در استان کرمان ۳ مدرسه استان سیستان و بلوچستان … بیشتر

گزارش فعالیت‌های بهمن ماه ۱۳۹۸ موسسه مردم‌نهاد مهرگیتی
اسفند 15, 13983:39 ب.ظ نظر دهید منتشر شده به وسیله

https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ceb63434cdadc185d169d2734633371a23626201-240p.mp4 مدرسه سازی ـ  امضای تفاهم‌نامه ساخت ۴ مدرسه به شرح زیر: ۳ مدرسه در منطقه سیل‌زده دلگان سیستان و… بیشتر

کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
کیف مهربانی دیجیتال
مقدار جمع شده:

3,473,517,000ریال

:مقدار مورد نیاز

3,000,000,000ریال

در همین حال و احوالی که ما درگیر مسائل روز و کرونا و … هستیم، دانش‌آموزان زیادی در مناطق کمتربرخوردار… بیشتر