اهدا مبلغ به کمپین یلدای امسال برای دانش‌آموزان  مهرگیتی

حداقل مبلغ قابل اهدا ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

تصویر کپچا