حمایت تحصیلی

طرح حمايت تحصیلی مهرگیتی با هدف حمایت از تحصيل دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد مناطق محروم كشور که بیم آن میرود که بواسطه فقر مالی از تحصیل بازبمانند ، از سال 1386 آغاز شده است. در این طرح، خیرین عزیز هزینه تحصیل دانش‌آموزان یا دانشجویان مناطق کم‌برخوردار کشور را به صورت ماهیانه تقبل می‌کنند. مقدار کمک هزینه ماهیانه برای هر دانش آموز مبلغ ۵۰ هزار تومان و برای هر دانشجو مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است. شما هم می‌توانید به صورت فردی یا گروهی حمایت تحصیلی یک یا چند دانش‌آموز یا دانشجو را در مناطق کم‌برخوردار کشور برعهده بگیرید. در جدول زیر تعداد دانش‌آموزان و حامیان از سال 1391 تا 1395 آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید نشان‌دهنده روند رو به افزایش تعداد حامیان و دانش‌آموزان تحت پوشش است. مهرگیتی توانسته است به مرور زمان دانش‌آموزان بیشتری از مناطق کم‌برخوردار را تحت حمایت تحصیلی خود قرار دهد و امیدواریم که با این روند رو به‌رشد در سالهای آینده شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر فرزندان مناطق کم‌برخوردار کشورمان باشیم
سال تحصیلی تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش تعداد حامیان
92-93 500 79
93-94 600 700
94-95 700 200
95-96 1200 400
96-97 4000 600
کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
با مهربانی به استقبال مهر می‌رویم
مقدار جمع شده:

6,001,149,222ریال

:مقدار مورد نیاز

6,000,000,000ریال

آغاز کمپین «کیف مهربانی» مهرگیتی همانطور که می‌دونید بچه‌های زیادی در مناطق کمتربرخوردار کشور هستند که خانواده‌هاشون به علت فقر… بیشتر