آمار و آرزوها

تلاش برای ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

ما باور داریم که می‌توانیم

با وجود موفقیت در توسعه تحصیلات دانشگاهی، آمارهای “بی سوادی” و “کم‌سوادی”، به ویژه در مناطق محروم کشور رضایت‌بخش نیست:
سطح سواد جمعیت مربوطه درمیان ایرانیان بالای 6 سال درصد از جمعیت کل
بی سواد 9.8 میلیون نفر 15.4 درصد
تحصیلات ابتدایی 16.5 میلیون نفر 25.7 درصد
تحصیلات راهنمایی 12.5 میلیون نفر 19.5 درصد
تحصیلات متوسطه 16.7 میلیون نفر 26.1 درصد
تحصیلات دانشگاهی 6.9 میلیون نفر 10.8 درصد
سایر دوره‌های تحصیلی مانند تحصیلات حوزوی 1.6 میلیون نفر 2.5 درصد
منبع آمارها: گزارش مشروح، مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی درکشور (منتشره در آذرماه 1390)؛ که محاسبات آن بر مبنای داده‌های آخرین سرشماری کل کشور صورت گرفته است.
براساس اطلاعات جهانی، 85 درصد کل جمعیت باسواد محسوب می‌شوند و 15 درصد جمعیت کشور ما بی‌سواد هستند. جمعیت کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله کشور که تحت پوشش آموزش و پرورش نیستند (بازماندگان از تحصیل) بر اساس سرشماری سال 1385، سه میلیون و دویست هزار نفر است.

آرزوی ما

برخورداری از شرایط یکسان آموزشی حق فرزندان این سرزمین است. آرزوی ما این است که هیچ کودکی در سرزمین پهناورمان از تحصیل باز نماند.

دسترسی فضا های آموزشی

سرانه متوسط زیربنای آموزشی به ازای هر دانش آموز 4.95 متر مربع است. استاندارد جهانی 5.12 است که 14 استان ما زیر استاندار د قرار دارند.


آرزوی ما

هدف ما این است که هیچ کودکی در کشورمان به خاطر عدم دسترسی به فضاهای آموزشی از تحصیل باز نماند.

رتبه آموزش و پرورش ایران در دنیا

بر اساس آمارهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ رتبه آموزش و پرورش ایران بین ۱۴۰ کشور ۷۴ بوده است.


آرزوی ما

آرزومندیم روزی نظام آموزش و پرورش کشور ما به جایگاهی بالا در جهان برسد.

ایمنی مدارس

67 درصد فضاهای آموزشی موجود در کشور ایمن است و 33 درصد فضاهای آموزشی ما هنوز استاندارد نیست.


آرزوی ما

هدف ما تأمین امنیت و سلامت تمامی دانش‌آموزان ایرانی با ساخت مدارسی استاندارد و ایمن است.

دسترسی به کتابخانه

60 درصد مدارس در کشور ما اصلا کتابخانه ندارند


آرزوی ما

امیدواریم روزی برسد که تمامی فرزندان ایران‌زمین در سراسر نقاط کشورمان به راحتی به کتاب‌های خوب و مفید دسترسی داشته باشند.

دسترسی به رایانه
دسترسی خانوارهای روستایی به رایانه: ۳۶.۱ درصد
دسترسی خانوارهای شهری به رایانه: ۶۴.۸ درصد
دسترسی خانوارهای کل کشور به رایانه در محل سکونت: ۵۷.۴ درصد