کمپین ها


Card image cap
برگزاری کلاسهای فرهنگی و هنری در مدارس مناطق محروم
مقدار جمع شده:

7,510,000ریال

:مقدار مورد نیاز

50,000,000ریال

دوستان سلام همانطور که میدونید امکانات خوبی از جمله کلاسهای فرهنگی و هنری در شهرهای بزرگ بخصوص پایتخت برای کودکان… بیشتر