Category: مطالب برگزیده

Mehrgiti NGO > پست ها > مطالب برگزیده
ارزشیابی کمی یا کیفی؟
November 13, 20185:46 pm Leave your thoughts Published by

ارزشیابی تحصیلی وسیله‌ای است برای پی بردن به میزان موفقیت نظام آموزشی در رابطه با برنامه ها و عملكردهایش. ارزشیابی… More…

فقرزُدایی آموزشی در قرن ۲۱
November 4, 201812:35 pm Leave your thoughts Published by

فقرزُدایی آموزشی، بنابه نظر اکثریت اقتصاددانان، از مهم‌ترین ستون‌های کاهش پایدار فقر و نابرابری محسوب می‌شود. اما در قرن ۲۱،… More…

نگاهی به سازمان‌های خیریه مردم‌نهاد در دنیا
October 9, 20185:23 pm Leave your thoughts Published by

هدف از شکل گیری این سازمان‌ها چیست؟ «ان‌جی‌او»‌ها یا همان سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان‌هایی هستند که با مشارکت مردم به طور… More…

آغاز سال تحصیلی در کشورهای دیگر
September 22, 20184:00 pm Leave your thoughts Published by

فردا  اولین روز از ماه مهر است و مدارس ایران بازگشایی می‌شود. این در حالی است که سال تحصیلی در… More…

روش‌های نوین آموزشی در جهان
September 20, 20185:47 pm Leave your thoughts Published by

در این مقاله، شیوه‌های جدید آموزشی به منظور برقراری ارتباط بیشتر و بهتر میان آموزگار و دانش‌آموز مطرح می‌شوند؛ این… More…

نیکوکاری در شعر فارسی
September 18, 20185:45 pm Leave your thoughts Published by

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی توجه به فرهنگ نیکوکاری از دیرباز در آثار ادیبان و بزرگان شعر و… More…