وبلاگ

Mehrgiti NGO > پست ها > خاطره ها > بمناسبت روز دانش آموز
November 4, 20183:11 pm Published by Leave your thoughts

بمناسبت روز دانش آموز

یادداشت یک معلم ابتدایی با ۴۳ سال سابقه تدریس به مناسبت روز دانش‌آموز

معلم‌های ابتدایی دوست دارند در روز دانش‌آموز به بچه‌ها هدیه‌ای بدهند. معلم عزیز، به تو بهترین هدیه‌هایی که تجربه کرده‌ام را پیشنهاد می‌دهم :

✨ اگر برای هر تدریسی که داری اهداف درس را بدانی، برای یادگیری کودکان انگیزه ایجاد کنی و در روند اجرای تدریس کودکان را مشارکت دهی، تو بهترین هدیه را به آنها داده‌ای.

✨ اگر از مواد قابل دسترسی وسایلی بسازی که بتواند به آموزش تو کمک کند، تو بهترین هدیه را به آنها داده‌ای.

✨ اگر بدانی که میزان درک و فهم آنان یکی نیست و برای هر کدام جداگانه وقت بگذاری، تو بهترین هدیه را به آنها داده‌ای. 

✨اگر کودکان را به جای وادار کردن به رونویسی‌های تکراری با تکالیف هدفمند مشغول کنی، تو بهترین هدیه را به آنها داده‌ای.

 یک لبخند تو می‌تواند دنیای او را تغییر دهد، یک کلمه محبت‌آمیز تو او را هفته‌ها آرام می‌کند. 

✨ اگر دست او را در دست بگیری و به چشمانش نگاه کنی و حالش را بپرسی، بهترین هدیه را به او داده‌ای.

 کودکان دوست دارند که معلم با آنها همبازی شود، می‌توانی این‌گونه هم به او هدیه دهی.

 یادت باشد سرنوشت آینده‌ی او در دست توست، اگر او را درست بسازی، آینده‌ی یک جامعه را ساخته‌ای و اینگونه می‌توانی به جامعه خود هدیه دهی نه تنها به یک دانش‌آموز .

زهرا  گیتی نژاد، معلم ابتدایی و مدیر موسسه مردم‌نهاد مهرگیتی

به اشتراک گذاری:

Categorised in:

This post was written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 4 =