وبلاگ

Mehrgiti NGO > پست ها > خبر > افتتاح شش مدرسه در استان کرمانشاه
October 27, 201811:21 am Published by Leave your thoughts

افتتاح شش مدرسه در استان کرمانشاه


طی سفری در تاریخ دوم و سوم آبان ماه ۹۷، شش مدرسه دیگر از مجموع یکصد مدرسه “ایران من” باهمت همراهان #پویشایرانمن (جمعی از کارآفرینان اتاق بازرگانی) و مهرگیتی در استان کرمانشاه افتتاح شد.

مدارس افتتاح‌شده در این سفر به شرح زیرند:

  • مدرسه ایران من ۵۷، پروژه شماره ۱۹۹ مهرگیتی در روستای زنگی چقا
  • مدرسه ایران من ۵۸، پروژه شماره ۲۰۱ مهرگیتی در روستای طهنه سفلی
  • مدرسه ایران من ۵۹، پروژه شماره ۱۹۸ مهرگیتی در روستای انارک
  • مدرسه ایران من ۶۰، پروژه شماره ۱۹۷ مهرگیتی در روستای حاجی علیان
  • مدرسه ایران من ۶۱، پروژه شماره ۲۰۰ مهرگیتی در روستای تراب اسلام آباد غرب
  • مدرسه ایران من ۶۲، پروژه شماره ۲۰۲ مهرگیتی در گوهرآباد ماهیدشت
به اشتراک گذاری:

Categorised in:

This post was written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =