وبلاگ

مهر 20, 13983:33 ب.ظ منتشر شده به وسیله

مدارس خراسان شمالی

ـ مدرسه ۳ کلاسه «حاج سید احمد افصح حسینی» پروژه شماره ۲۵۳ مهرگیتی دراستان خراسان شمالی، بجنورد، روستای بند یغمور

ـ مدرسه ۶ کلاسه «حاج سید احمد افصح حسینی» پروژه شماره ۲۵۲ مهرگیتی دراستان خراسان شمالی، بجنورد، روستای قصر قجر

ـ مدرسه «عباس عبدالحسینی» پروژه شماره ۲۵۴ مهرگیتی دراستان خراسان شمالی، مانه و سملقان، روستای شش خانه

 

افتتاح ۱۳ الی ۱۴ مهر ماه

 

به اشتراک گذاری:

دست بندی شده در :

این مطلب به وسیله این فرد نوشته شده استadmin


کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
دختران فردا
مقدار جمع شده:

13,072,610,000ریال

:مقدار مورد نیاز

4,000,000,000ریال

در مسیر دانایی همراه شو «دختران امروز زنان توانمند فردا خواهند بود اگر در مسیر دانایی همراهشان باشیم» در کمپین… بیشتر