فروردین 27, 139812:49 ب.ظ منتشر شده به وسیله

گزارش کمک رسانی

حرکت تیم اعزامی مهرگیتی به سمت استان لرستان
۲۱ فروردین ۹۸
گروه دوم از همراهان مهرگیتی دیروز بخشی دیگر از کمک‌های شما عزیزان را به استان لرستان بردند.
با ما همراه باشید …ایران‌ غرق محبت میشود

به اشتراک گذاری:

دست بندی شده در :

این مطلب به وسیله این فرد نوشته شده استadmin


کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
مهر را با مهربانی آغاز کنیم
مقدار جمع شده:

2,680,000ریال

:مقدار مورد نیاز

3,000,000,000ریال

مهر را با مهربانی آغاز کنیم به رسم هرساله‌ی مهرگیتی، در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۰۰۰ دانش آموز در مناطق‌کمتربرخوردار… بیشتر