فروردین 17, 13982:25 ب.ظ منتشر شده به وسیله

بررسی شدت آسیب‌های وارده و نحوه کمک‌رسانی

بررسی شدت آسیب‌های وارده و نحوه کمک‌رسانی از طریق تماس با رابطین موسسه در استان گلستان

به اشتراک گذاری:

دست بندی شده در :

این مطلب به وسیله این فرد نوشته شده استadmin


کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
تو مراقب بیمارانمان باش، من مراقب تو
مقدار جمع شده:

2,524,970,000ریال

:مقدار مورد نیاز

1,500,000,000ریال

Previous Next تو مراقب بیمارانمان باش، من مراقب تو در صورت کمبود تجهیزات ، هر 8 ساعت 1 نفر از… بیشتر