فروردین 17, 13982:25 ب.ظ منتشر شده به وسیله

بررسی شدت آسیب‌های وارده و نحوه کمک‌رسانی

بررسی شدت آسیب‌های وارده و نحوه کمک‌رسانی از طریق تماس با رابطین موسسه در استان گلستان

به اشتراک گذاری:

دست بندی شده در :

این مطلب به وسیله این فرد نوشته شده استadmin


کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
مهر را با مهربانی آغاز کنیم
مقدار جمع شده:

3,060,790,000ریال

:مقدار مورد نیاز

3,000,000,000ریال

مهر را با مهربانی آغاز کنیم به رسم هرساله‌ی مهرگیتی، در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۰۰۰ دانش آموز در مناطق‌کمتربرخوردار… بیشتر