فروردین 27, 13982:54 ب.ظ منتشر شده به وسیله

اهدا کمک های دانش آموزان دبستان شوق زندگی

دانش‌آموزان مدرسه شوق زندگی منطقه ۵ تهران برای سیل‌زدگان کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری کرده و جهت توزیع در مناطق سیل‌زده به مهرگیتی اهدا کردند. نوع‌دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی را از کودکی به فرزندان خود بیاموزیم

به اشتراک گذاری:

دست بندی شده در :

این مطلب به وسیله این فرد نوشته شده استadmin


کمپین های مدرسه سازی
Card image cap
مهر را با مهربانی آغاز کنیم
مقدار جمع شده:

2,680,000ریال

:مقدار مورد نیاز

3,000,000,000ریال

مهر را با مهربانی آغاز کنیم به رسم هرساله‌ی مهرگیتی، در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۰۰۰ دانش آموز در مناطق‌کمتربرخوردار… بیشتر