اهدا مبلغ به کمپین کمپین خرید کفش برای دانش آموزان روستای زیلا واقع در استان خوزستان مهرگیتی

حداقل مبلغ قابل اهدا ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

تصویر کپچا