اهدا مبلغ به کمپین تو مراقب بیمارانمان باش، من مراقب تو مهرگیتی

حداقل مبلغ قابل اهدا ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

تصویر کپچا