اهدا مبلغ به کمپین نوسازی و تجهیز هنرستان دخترانه نرجس خانعلی زاده مهرگیتی

حداقل مبلغ قابل اهدا ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

تصویر کپچا