وبلاگ

Mehrgiti NGO > Works > مدرسه‌سازی > مدارس ایران من/ استان کرمانشاه/ آبان ۱۳۹۷
October 27, 201811:53 am Published by

مدارس ایران من/ استان کرمانشاه/ آبان ۱۳۹۷

  • مدرسه ایران من ۵۷، پروژه شماره ۱۹۹ مهرگیتی در روستای زنگی چقا
  •  مدرسه ایران من ۵۸، پروژه شماره ۲۰۱ مهرگیتی در روستای طهنه سفلی
  • مدرسه ایران من ۵۹، پروژه شماره ۱۹۸ مهرگیتی در روستای انارک
  •  مدرسه ایران من ۶۰، پروژه شماره ۱۹۷ مهرگیتی در روستای حاجی علیان
  • مدرسه ایران من ۶۱، پروژه شماره ۲۰۰ مهرگیتی در روستای تراب اسلام آباد غرب
  •  مدرسه ایران من ۶۲، پروژه شماره ۲۰۲ مهرگیتی در گوهرآباد ماهیدشت

افتتاح : ۲-۳ آبان ۱۳۹۷

 

 

 

 

به اشتراک گذاری:

Categorised in:

This post was written by admin