وبلاگ

Mehrgiti NGO > Works > کتابخانه > لیست کتابخانه‌ها
October 28, 201812:26 pm Published by

لیست کتابخانه‌ها

لیست کتابخانه‌ها

wdt_ID ردیف نام کتابخانه نام خیر استان
1 1 فاطمه زهرا جمعی از خیرین خراسان جنوبی
2 2 حسن جهانفر مهندس جهانفر خراسان جنوبی
3 3 حضرت رقیه دکتر جوانشیر خوزستان
4 4 آرژن باقری محمد توسل باقری خراسان جنوبی
5 5 طلوع مهر دکتر بزرگمهر لرستان
6 6 طوبی دهقانی جمعی از خیرین خراسان جنوبی
7 7 شهید اسماعیلی مهندس اسماعیلی خراسان جنوبی
8 8 امام رضا (ع) جمعی از خیرین سیستان و بلوچستان
9 9 حمید گنگوزهی گروهی از خیرین سیستان و بلوچستان
10 10 محمد اربابی جمعی از خیرین سیستان و بلوچستان
ردیف نام کتابخانه نام خیر استان
به اشتراک گذاری:

Categorised in:

This post was written by admin